جراحی بینی طبیعی

جراحی بینی طبیعی

افراد زیادی برای انجام جراحی بینی به دکتر ادیبی مراجعه می کنند. در این بین بیشتر افراد برای جراحی بینی طبیعی اقدام می کنند. به دلیل حساسیت در انجام جراحی بینی طبیعی ، باید دقت بالایی در انتخاب جراح بینی داشت.

اندازه سوراخ های بینی

برای انجام جراحی بینی باید اصول اولیه زیبا شناسی، اندازه سوراخ های بینی، فاصله فوقانی بالای سوراخ بینی تا نوک بینی در نظر گرفته شود. همچنین از جمله مهمترین مواردی که باید در جراحی بینی طبیعی مورد توجه قرار گیرد، تقارن در سوراخ های بینی است. نتیجه جراحی بینی به دلیل تورم و کبودی در اطراف بینی ، یک سال بعد از جراحی بینی طبیعی مشخص می شود.

جراحی-بینی-طبیعی

تاثیر پوست بر نتیجه جراحی بینی

افرادی که دارای پوستی نازک و بینی استخوانی هستند دوره نقاهت کمتری نسبت به مابقی کاندید های جراحی بینی دارند.

با توجه به آن که بینی جز مهمترین اجزای صورت است و نقش مهمی در زیباسازی چهره دارد، باید بعد از جراحی بینی متناسب با اجزای صورت باشد. این تناسب از حفظ قرینه بودن سوراخ های بینی تا حفظ فاصله سوراخ های بینی باید مد نظر جراح بینی باشد.

ویژگی بینی طبیعی

  • کوچک نبودن سوراخ های بینی
  • بعد از برداشتن قوز بینی در جراحی بینی، باید قوس بینی حالتی طبیعی به خود بگیرد.
  • نوک بینی تیز و گرد نباشد.
  • تمامی زوایای بینی، لب و پیشانی در هنگام جراحی بینی طبیعی رعایت شود.

زاویه لب با بینی

در هنگام جراحی بینی طبیعی، جراح زاویه لب با بینی را چیزی حدود 90تا 120در نظر می گیرد. البته این زاویه برای خانم ها می باشد و در آقایان این زاویه متفاوت است.

زاویه بینی با پیشانی تا نوک بینی 

از جمله مواردی که باید در نظر گرفت زاویه بینی با پیشانی تا نوک بینی و نوک بینی تا چانه می باشد، این زاویه چیزی بین 120 تا 130 درجه می باشد.

زاویه نوک بینی تا چانه

برای تعیین زاویه نوک بینی تا چانه، لب بالا را 4 میلی متر و لب پایین را باید 2 میلی متر عقب تر از خط نوک بینی تا چانه در نظر گرفت.

زاویه برآمدگی پیشانی با بینی

میزان زاویه برآمدگی پیشانی با بینی در هنگام جراحی بینی حدود 115 تا 130 درجه است. لازم به ذکر است که این میزان زاویه برای خانم ها خوب بوده و برای آقایان باید زاویه را تغییر داد.

برخی خدمات دکتر هومن ادیبی 

جراح بینی

جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی استخوانی

جراحی آندوسکوپی سینوس

با تشکر، مدیریت سایت دکتر ادیبی ، جراح بینی  در بوشهر

ارسال پاسخ

شش + سیزده =